KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Na zemljišnoj parceli ukupne površine 3.842 m²  izgrađen je poslovno-skladišni objekat i objekat Carinskog skladišta.

Skladišni objekat površine 2.270,65 m² (podrum i tri etaže) sadrži:

  1. prostor za skladištenje i veleprodaju lijekova, 1.702 m²
  2. prostor za administrativne poslove firme, 576 m²
  3. prometna površina oko zgrade 1.291 m².
  4. parkirališni prostor 1200 m².

Carinsko skladište 754 m²
Carinsko skladište zadovoljava visoke europske standarde skladištenja lijekova. Kontinuirano praćenje temperature i vlage, hladne komore za smještaj robe na +2°C do +8°C.
Proizvodi u skladištu smješteni su prema traženim uvjetima pohranjivanja i frekvenciji izlaza.

Skladište
Skladištenje i čuvanje uskladištenih lijekova vrši se u skladu dobre skladišne prakse i usvojenim procedurama.
Skladište zadovoljava standarde skladištenja ; rashladni, protiv-požarni i vatro-dojavni sistem kontinuirano praćenje temperature i vlage, hladne komore za smještaj robe na +2°C do +8°C. Proizvodi u skladištu razmješteni su prema traženim uvjetima pohranjivanja i frekvenciji izlaza. Naručeni proizvodi izuzimaju se prema metodi (first in – first out) i dostavljaju kupcima.

Transport
Transport lijekova se obavlja  u skladu sa zahtjevima dobre transportne prakse i usvojenim pisanim procedurama i uputstvima. Otprema lijekova se vrši  uglavnom, vozilima  Medimpex-a, prema unaprijed utvrđenom rasporedu za pojedina područja, poštujući pri tome „Režim čuvanja lijekova u transportu“. Isporukom ugovorenih količina lijekova kupcima, kompletiranjem dokumentacije za fakturisanje, fakturisanjem i naplatom isporučenih lijekova završava se ovaj proces.
Transport naručenih proizvoda obavlja se dostavom do kupca. Medimpex d.o.o. Sarajevo raspolaže vlastitim vozilom zapremine od 2 m³ do 30 m³ tipa hladnjače, uz 20 lakih dostavnih vozila.

Informatika
U Medimpexu d.o.o. Sarajevo informatička rješenja pokrivaju velik dio poslovanja. Ponosno možemo reći da je dinamika razvoja našeg poslovnog sistema u potpunosti u toku sa razvojem poslovnih trendova u svijetu.
To je poslovni informacioni sistem za vođenje malih i srednjih preduzeća. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, te imamo veleprodaju, maloprodaju, konsignaciju, proizvodnju, finansije, usluge i dr.
Svaka baza (npr.veleprodaja) ima evidenciju za svaku godinu posebno, te se svi podaci mogu provjeriti za svaku godinu, odštampati itd.
Baza sadrži sve moguće evidencije ulaza, izlaza, mogućnosti filtriranja, prikazivanja prometa kupaca, adresara, te svih pregleda izvještaja i dr.
Finansije automatski povlače baze po šablonima knjiženja iz veleprodaje, usluga, proizvodnje i dr.