KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Krajnji cilj marketinga je zadovoljenje potreba korisnika i društva.
Služba marketinga pruža usluge istraživanja tržišta (finansijske i tržišne procjene), registracije i promocije proizvoda, sa ciljem da se zadovolje potrebe korisnika zdravstvenih usluga.

Brojne aktivnosti službe marketinga Medimpexa d.o.o. Sarajevo su prepoznatljive i to je samo jedna od osobina, po kojoj se Medimpex d.o.o. Sarajevo razlikuje od drugih. U suradnji sa našim stranim i domaćim partnerima, stičemo dragocjena iskustva u poslovanju, ali i u razvoju organizacije, što nam daje prednost na domaćem tržištu.

Služba marketinga

 • prati sve promotivne aktivnosti proizvođača,
 • zauzima značajno mjesto u nekim promotivnim aktivnostima na znanstvenim skupovima i sastancima,
 • učestvuje u post-marketinškom praćenju proizvoda,
 • pruža pomoć u transferu informacija od kupca do proizvođača,
 • stimuliše zaposlene u apotekama da prikupljaju ove informacije,
 • razvija nove usluge u distributivnim aktivnostima,
 • pruža informacije putem web stranice,
 • identifikuje, proučava i analizira potrebe, zahtjeve, želje i kupovnu moć korisnika zdravstvenih usluga,
 • identifikuje promjene u okruženju,
 • prati konkurenciju i druge zainteresovane učesnike na tržištu zdravstvenih usluga,
 • procjenjuje značaj tržišta (dimenzije i dinamiku promjena) sa aspekta resursnih mogućnosti organizacije,
 • pravi plan marketinga kako bi se identifikovane potrebe zadovoljile na racionalan način i
 • analizira raspoložive resurse organizacije.