KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Adresa:
Igmanska 38,
71320 Vogošća, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 33 476 444; 476-400
Fax.:+387 33 476 401; 432-241
e-mail: medimpex@bih.net.ba

Direktor:
Tel.: + 387 33 476 444
Fax.: + 387 33 432 241
e-mail: medimpex@bih.net.ba

Tehnički sekretar:
Tel.: +387 33 476 444
Fax.: +387 33 476 401
e-mail: pakiza@medimpex.ba

Prodaja:
Tel.: + 387 33 476 400
Fax.: +387 33 476 422
e-mail:

azra@medimpex.ba

indira@medimpex.ba

hubjer@medimpex.ba

mirsad@medimpex.ba

Marketing:
Tel.: +387 33 476 406
+387 33 476 444
Fax.: + 387 33 476 401
e-mail:

dzenita@medimpex.ba

info@fhbb.ba

Nabava:
Tel.: +387 33 476 413
Fax.: +387 33 476 401
e-mail: armin@medimpex.ba

Logistika:
Tel.: +387 33 476 218
Fax.: + 387 33 476 401
e-mail: lager@medimpex.ba

Finansije i računovodstvo:
Tel.: +387 33 476 430
Fax.: + 387 33 476 425
e-mail: dina@medimpex.ba